Znanost iza IBS-a

03.10.2022.

Rim je u Rimu a rimski kriteriji svugdje u svijetu

Rimski kriteriji su dijagnostička mjerila koja pomažu u prepoznavanju različitih gastrointestinalnih poremećaja, uključujući IBS. Danas su važeći Rimski kriteriji IV prema kojima se IBS dijeli u četiri podskupine na temelju njihovih dominantnih simptoma. Kako bi se olakšala ispravna procjena bolesnika, predložen je dijagnostički upitnik.

Znanost iza IBS-a

03.10.2022.

Klasificiramo IBS kako Rim nalaže

Podtipovi IBS-a se klasificiraju na temelju pacijentovog predominantnog simptoma u navici pražnjenja crijeva. Razlikujemo: IBS s dominantnim zatvorom, IBS s dominantnim proljevom, IBS s mješovitim crijevnim navikama i neklasificiran IBS.

Znanost iza IBS-a

27.09.2022.

Što je IBS (iritabile bowel syndrome) ili SIC (sindrom iritabilnog crijeva)?

IBS je jedno od najčešćih stanja koje viđaju gastroenterolozi i liječnici primarne zdravstvene zaštite. Procjenjuje se da pogađa 7-15% svjetske populacije. Karakteriziraju ga bol u abdomenu, nadutost, grčevi i promijenjene navike crijeva te ima dubok učinak na kvalitetu života.