Alimentarius j.d.o.o

Sjedište: Crno 31/N, Crno
OIB: 57528026448

Žiro račun IBAN kod Erste&Steiermӓrkische bank d.d., Jadranski trg 3 a, 51000 Rijeka: HR7624020061100908696
SWIFT: ESBCHR22

MB: 05037867
Temeljni kapital: 10,00 kn
Član društva: Ivana Maršan Jukić,
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod brojem 110087849